Privacy Policy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Borstvoeding Academie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Borstvoeding Academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Borstvoeding Academie verstrekt.
Borstvoeding Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Borstvoeding Academie gegevens nodig heeft:
Borstvoeding Academie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Borstvoeding
Academie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst. Uw gegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de overeenkomst met u of met uw toestemming.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Borstvoeding Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na maximaal 1 jaar na afronden
van de cursus zullen de gegevens worden verwijderd. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen van uw gegevens met derden:
Borstvoeding Academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u
vragen om een kopie of om gegevens over te dragen naar een andere zorgverlener. U kunt een
verzoek tot inzage, kopie, overdracht, correctie of verwijdering sturen naar
geerte@borstvoedingacademie.nl. Borstvoeding Academie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen eerder gegeven toestemming.
Mocht het tot inzage, kopie, overdracht, correctie of verwijdering niet op de juiste manier worden
afgehandeld dan heeft u er recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Borstvoeding Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Borstvoeding Academie maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Borstvoeding
Academie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Borstvoeding Academie op via
geerte@borstvoedingacademie.nl.
Cookie verklaring
Op de website van Borstvoeding Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op
de website. Borstvoeding Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers.
Geen derde partijen worden hierbij ingezet.
Wij plaatsen cookies om de site zo goed mogelijk te laten werken. En om de site te verbeteren en
onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. We gebruiken verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Die plaatsen we altijd omdat ze ervoor zorgen dat de site goed werkt en beveiligd is. Deze
cookies zijn noodzakelijk en zullen altijd worden geplaatst.
Analytische cookies
Hiermee kunnen we zien hoe de website gebruikt wordt. Met die informatie kunnen we de site
verbeteren. Ook zien we met welk apparaat de site bezocht wordt, het IP-adres, vanaf waar
iemand op de site komt en welke pagina!s iemand bezoekt. Deze plaatsen we alleen als u
toestemming geeft.
Tracking cookies
Deze worden geplaatst en uitgelezen door een derde partij om gepersonaliseerde advertenties te
kunnen maken. Deze plaatsen we alleen als u toestemming geeft.
Borstvoeding Academie is als volgt te bereiken:
Postadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Vestigingsadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54439507
Telefoon: 06 – 48 96 75 60
E-mailadres: geerte@borstvoedingacademie.nl